FONTOS!

A következő árak és feltételek kizárólag Magyarország közigazgatási határain belül érvényesek! Amennyiben Ön külföldre szeretné kérni a csomagját, feltétlenül vegye fel velünk a kapcsolatot a megrendelés előtt! A csomagok utánvétes szállítása is csak Magyarország határain belül lehetséges. Külföldi megrendelőink csak a bankkártyás vagy az átutalásos fizetési módot választhatják.

Vásárlási feltételek

A megrendelőlap elküldésével, és annak a Prágai Látszerészet által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a


Prágai Látszerészet

 

cím: 6720 Szeged, Bartók Béla tér 11.

adószám: 13227418-2-06

cégjegyzékszám: 06-09-009099

telefon: 62/321-587

telefax: 62/321-587
e-mail: rendeles@pragailatszereszet.hu

mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi alpontok szerinti feltételekkel:

A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefax útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A www.pragailatszereszet.hu rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szájtok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Cookie

A Cookie kisebb adatállomány, melyet a www.pragailatszereszet.hu webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a weboldal látogatójára vonatkozó információkat tartalmazza. A cookie-k használatából eredő személyes információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek.

Regisztrációs adatok kezelése

Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot. Vásárlóink adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A felhasználói információk módosítása

Ügyfeleink az oldalainkon megadott adataikat bármikor megváltoztathatják, belépés után a "saját adatok" menüpont alatt.

FONTOS TUDNIVALÓK LÁTSZERÉSZETI TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

Oldalunkon elérhető látszerészeti termékek rendelésével kapcsolatban az alábbiakat kérjük, hogy olvassa el.

Vevő az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ez esetben azonban köteles az eredeti csomagolásban, vagy originális állapotban azt a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A használatlan állapotban való visszaszolgáltatás kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha a Vevő hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől.

 

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a ? Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

A Prágai Látszerészet a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

 

 

Ellenörző szervek

 

Kereskedelmi felügyelőség: külső ellenőrzés

 

Fogyasztóvédelmi felügyelőség: a gazdasági miniszter irányítása alá tartozik, a fogyasztói érdekvédelem és minőségvédelem érdekében ellenőrzi a tevékenységet.

Ellenőrzi:- a kereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat

- a termékforgalmazás hatósági előírásait

- a minőséget, a minőségi kifogások intézését

- a belföldi reklám és hirdetési tevékenységet

- a vásárlók tájékoztatására vonatkozó előírásokat.

 

Gazdasági versenyhivatal: - a tisztességtelen gazdasági magatartás ellen lép fel

- megállapítja a jogsértést

- megtilthatja a tevékenység folytatását

- bírságot szabhat ki

 

Önkormányzatok:

Bejelentés alapján egyedi eseteket vizsgál ki, egyéni vállalkozok működését ellenőrzi.

 

 

Kereskedelmi Minőségllenőrzési Intézet ( KERMI ) :

A kereskedelem minőség vizsgáló és ellenőrző szerve a kiskereskedelmi forgalomba csak a KERMI által megvizsgált, forgalmazásra alkalmasnak ítélt áru kerülhet

 

Feladtai: - Forgalomba kerülő áru minőségének vizsgálata,szakvéleményezése

- Áru tárolásának ellenőrzése

- Új termékek forgalomba hozatal előtti vizsgálata

- Közreműködés a vásárlók tájékoztatásában

- Vásárlói kifogások elbírálása, összefüggő műszaki, laboratoriumi vizsgálatok elvégzése

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ( ÁNTSZ ) :

Ellenőrzi a kereskedelmi egységekben az egészségügyi követelmények betartását

 

Adó és Pénzügyi Ellenőrzási Hivatal:

  1. Pénzügyi és könyvviteli ellenőrzést tarthat

 

Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság ( VPOP ) :

Ellenőrzik a szabályos kereskedelmet, hogy minden dokumentum megvan-e

 

Vásárlók: Megfelel-e a kereskedelmi egység a vevők igényeinek

 

A bankoknak csak akkor van ellenőrzési lehetősége, ha kapcsolatban állunk vele mint hitel felvevők, egyébként nincs joga.

 

Belső ellenőrzés:

Közvetlenül a legmagasabb beosztásban lévő vezető hatáskörébe tartozik. A központi szervek elvárásainak betartását ellenőrzik. Az esetleges visszaéléseket tárják fel.

 

- Felügyeleti szerveink:

 

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

6745 Szeged, Széchenyi tér 11.

Tel.: 62/564-364

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Dél-Alföldi Regionális Felügyelősége

6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.

Tel.: 62/541-737 Fax.: 62/541-739

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Tel.: 62/551-850